hoeren in noord holland sex met boerendochter

Borsboom, burgerinitiatief Megastallen Nee; - R. Pessers, burgerinitiatief Megastallen Nee; - C. Schellekens, bewoner Reusel-De Mierden; - C. Snijder, bewoner Reusel-De Mierden; - J. Simons, bewoner Reusel-De Mierden; - V. Boemaars, bewoner Reusel-De Mierden; - P. Machielsen, wethouder Oirschot; - H. Spapens, oud-ambtenaar en adviseur boeren. De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers was het voorbeeld van een risicobank.

Op 15 september gaat de bank failliet, het startsein voor de wereldwijde kredietcrisis. In deze aflevering aandacht voor de activiteiten van Lehman Brothers in Nederland. ELQ die sinds hypotheken verstrekt in Nederland, vooral aan mensen met een negatieve kredietregistratie of zonder regelmatig inkomen; de kredietcrisis, die o. Ravestein hypotheeknemer ELQ ; - E. Olde hypotheeknemer ELQ - A. Cor Lem, patiënt in het ziekenhuis van Meppel en echtgenoot van een medewerkster van dit ziekenhuis, meldt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat er ernstige ruzies zijn op de anesthesie-afdeling.

Die leiden tot treiterijen, zoals het half lostrekken van stekkers van medische apparatuur waardoor patiënten gevaar lopen. De inspectie heeft alleen navraag gedaan bij de directie van het ziekenhuis, die de problemen ontkent, en sluit het dossier. De inspectie waarschuwt Lem om niet naar de pers te stappen. Ruim een jaar nadien melden medewerkers van het ziekenhuis dat er al 25 jaar ruzie is en grijpt de inspectie in.

Maar de klokkenluiders moeten wel vertrekken bij het ziekenhuis in Meppel. Arts in opleiding Jan Bonte hoort tijdens zijn opleiding dat een chirurg in het UMC Sint Radboud zijn achterwachtverplichting verzaakt om in geval van nood oproepbaar te zijn. De inspectie laat pas anderhalf jaar later iets van zich horen en zegt niets meer te kunnen doen omdat de chirurg in België werkt.

Als de vrouw van Hans Terbach, Els Terbach, overlijdt na een eenvoudige operatie in de IJsselmeerziekenhuizen probeert hij uit te zoeken wat er precies mis is gegaan. Niet alleen het ziekenhuis zwijgt over de fouten die er gemaakt zijn, maar ook de inspectie werkt niet mee om uit te zoeken wat er is gebeurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg meldt expliciet dat haar beleid is om onderzoek naar medische missers nooit openbaar te maken. Na een kort geding krijgt de familie Terbach het interne onderzoek te lezen en blijkt dat een arts met een verkeerd instrument en een verouderde techniek is uitgeschoten met zijn scalpel terwijl een ongediplomeerde buitenlandse arts tegen de regels in als anesthesist dienst deed.

De arts die de fout heeft gemaakt werkt nog steeds in hetzelfde ziekenhuis. Lohman, voorzitter van het UMC Sint Radboud, over de sluiting van de hartafdeling voor kinderen omdat tijdens operaties gediscussieerd werd over de aanpak van de operatie; - J. Hess, directeur Hartcentrum München, over cijfers waaruit zou blijken dat er meer kinderen sterven op de kindercardiologieafdeling van het UMC Sint Radboud; - Hans Terbach, echtgenoot van Els Terbach, die overleed na een eenvoudige operatie; - E.

Landman, docent college Groevenbeek; - P. Diederen, actiegroep Meer Onderwijs Moet M. Groenewold, teamleider Revius Lyceum; - J. Triepels, locatieleider Montessori College; - A. Tineke Netelenbos, ex-staatssecretaris van onderwijs; minister Plassterk en A. Mols grijpt in op het gesprek met bestuursvoorzitter Molenkamp als hem wordt gevraagd naar het contract dat leerlingen is voorgelegd, waarin staat dat zij de school niet meer negatief in de publiciteit mogen brengen.

Bridget Maasland en Katja Schuurman feliciteren Balkenende met premierschap ; Wim Kok overhandigt Balkenende de sleutels van het Torentje ; Balkenende maakt onhandige grappen; Donner souffleert Balkenende in Tweede Kamerdebat rond affaire prinses Margarita ; bekendmaking verloving prins Friso en Mabel Wisse Smit door koningin Beatrix ; persconferentie Balkenende rond verloving Friso en Wisse Smit; Gerda Verburg over haar vergelijking van Balkenende met Mozes Nederland is samen met Japan en België recordhouder per hectare in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Door verwaaiing en verdamping komt veel landbouwgif in de lucht terecht. Het gebruik van soorten landbouwgif door elkaar kan de schadelijkheid verhullen doordat voor elk van de stoffen afzonderlijk geen kritische grens wordt bereikt, gezamenlijk wel. Oppervlaktewater is in Nederland op een aantal plaatsen vervuild met bestrijdingsmiddelen.

Een medewerker van het waterschap Noord-Holland spreekt bollenkweker W. Vink aan op vervuild regenwater op zijn terrein waarna Vink het gebruik van bestrijdingsmiddelen bagatelliseert. Verhave, vrijwilligers van Stichting Bollenboos Drenthe; - R.

Faasen, oud-ambtenaar Verkeer en Waterstaat, die zegt dat er een onderlinge afspraak is tussen de betrokken ministeries dat er over landbouwgif niet met de pers gepraat mag worden; - A. Jongeren met jeugd-tbs en begeleiders worden gevolgd in de gesloten justitiële jeugdinrichting De Doggershoek waar wordt gewerkt volgens het sociale competentiemodel: Door het aanleren van vaardigheden en het geven van beloningen worden de jongeren aangezet om tot gewenst en geaccepteerd gedrag te komen.

Doreleijers, kinder- en jeugdpsychiater; - Niels Duits forensisch psychiatrische dienst , die hoofd is van de jeugdpsychiaters die de kinderrechters adviseren al dan niet jeugd-tbs op te leggen en de minister van justitie heeft gevraagd om een parlementair onderzoek; - W.

Backer, psychiater De Doggershoek; - E. Pije, groepsleider De Doggershoek. Witlox in zijn Aston Martin, zijn huis en bij een cliënt thuis. Dijkhorst die door een auto-ongeluk niet meer kon werken en de Stichting Ongevallen en Letselschade Nederland inschakelde; de manier waarop de stichting en letselschadespecialist R.

Luisman; hoe Luisman opeens veel minder moest betalen aan het letselschadebureau dat hij inschakelde toen hij dreigde de media op de hoogte te brengen; de orde van advocaten in Amsterdam die geen reactie wil geven; zorgverzekeraar Achmea die om onderzoek heeft gevraagd; de onderschatting van wat letselschade voor mensen betekent. Met geënsceneerde beelden van het auto-ongeluk van Dijkhorst, het bedrijfsongeluk van Luisman en letselschadeadvocaat G. Verkruisen aan het werk.

Witlox, letselschadespecialist; - J. Smit, directeur slachtofferhulp; - A. Dijkhorst, slachtoffer verkeersongeval; - M. Spetter, advocaat; - J. Beer, letselschadeadvocaat; - M. Luisman, slachtoffer bedrijfsongeval; - G. Kinderarts Rodrigues Pereira wordt gevolgd tijdens zijn spreekuur. Op zijn spreekuur komt o. Ouders en kinderen vertellen over de dilemma's na de diagnose en over de druk die ze vanuit de school ervaren om het kind medicatie toe te dienen.

Ook is er aandacht voor het monopolie van de farmaceutische industrie op de medicatie en haar lobby via informatieve websites en de oudervereniging Balans. Janssen, moeder van Felicity; - L. Batstra, psycholoog; - A. Frances, psychiater; - R. Rodrigues Pereira, kinderarts; - R. Jansen, vader van Ilana; - N. Alarda, moeder van Ilana; - M.

De vergoeding van medicatie om verslaafden te helpen bij het stoppen van roken was zeer succesvol maar is door Schippers afgeschaft. De tabaksindustrie probeert via aantrekkelijke verpakkingen en toegevoegde ingrediënten consumenten te verleiden.

Hij ontkent dat meeroken ongezond is; - O. Dekker, longarts; - A. Opperhuizen, hoofd laboratorium RIVM. Organisaties als Landmark en CSA Europe trekken steeds grotere aantallen cursisten voor hun groepstrainingen, zogenaamde 'awareness-trainingen' voor mensen die op zoek zijn naar een gelukkiger leven.

Uit gesprekken met ex-cursisten, een voormalig medewerker en een psychiater blijkt dat deze trainingen niet ongevaarlijk zijn: Een psychologe neemt namens 'Zembla' deel aan een training van Landmark en een researcher van 'Zembla' neemt deel aan een cursus van CSA om een beter inzicht te krijgen in de werkwijzes. Jurrjens, wiens vrouw een Landmark-cursus volgde en die ook hun jarige dochter aan de cursus wilde laten deelnemen; de crisis die dat veroorzaakte in hun relatie; de manipulatie van deelnemers zodat zij enthousiast aan hun 'doorbraak' meewerken; het gegeven dat hen wordt aangemoedigd om familieleden en vrienden aan te melden; de angstoefeningen tijdens de training; een oud-CSA-cursist, die in een psychose raakte, maar geen professionele hulp van trainers kreeg.

Bauhofer, directeur Landmark Nederland; - A. Hanneman, psychiater, die o. Jurrjens, wiens vrouw deelnam aan een Landmark-cursus; - oud-CSA-cursist onherkenbaar in beeld.

Marjan, de dochter van Zwaantje Strijker, is zwakbegaafd, autistisch en spastisch, en woont sinds op zorghoeve Diogenes van familie Van den Berg in Drenthe. Volgens Strijker is Marjan mishandeld en geïntimideerd, bijvoorbeeld met kleren aan onder een koude douche gezet omdat ze niet keek zoals de familie Van den Berg wil.

Carolien, de dochter van de familie Zwiers, werd medicijnen toegediend op zorghoeve Diogenes door de eigenaren in samenspraak met een psychiater.

Hierdoor raakte ze extreem vermoeid. Een gedragsgestoorde jongen werd acht maanden opgesloten op zijn kamer op zorghoeve Diogenes waar hij zijn behoefte op een emmer moest doen en het telefoonboek moest overschrijven. Henk Bolster huisvest via zijn BV Tootas op diverse locaties in de Achterhoek mensen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen. De autistische en angstige Melanie vertelt emotioneel over diefstal, drugsgebruik en intimidatie bij Tootas en haar angst voor Bolster waardoor ze haar moeder niets durfde te vertellen.

Tonnie, oud-bewoner Tootas en manisch-depressief, vertelt over de agressie van Bolster en de apathie waarin Tonnie terechtkwam zonder dagbesteding. Voor de dagbesteding kreeg Bolster Nijmands, boerin die een zorgboerderij wil beginnen voor verstandelijk gehandicapten; - A. Mourits, boer en levenspartner van Nijmands; - Zwaantje Strijker, moeder van gehandicapt meisje; - Marleen, oud-medewerker zorghoeve Diogenes; - Johan, oud-medewerker zorghoeve Diogenes; - Sandra, oud-medewerker zorghoeve Diogenes; - Roely, oud-medewerker zorghoeve Diogenes; - L.

Kiers, ouders van Carolien; - opa en oud-opvoeder van gedragsgestoorde jongen die acht maanden werd opgesloten; - Melanie, oud-bewoonster Tootas; - W. Stokking, moeder van Melanie; - Henk Bolster, directeur Tootas; - oud-medewerker Tootas buiten beeld met vervormde stem ; - Tonnie, oud-bewoner Tootas; - A. Maselink, zus van Tonnie; - P. Brongers, commissaris zorgboerderij Diogenes. Nederland moet 20 procent minder CO2 uitstoten in en heeft haast met het opslaan ervan.

Bovendien kan er verdiend worden aan de opslag in lege Nederlandse aardgasvelden. De overheid heeft Barendrecht aangewezen als proefopslag van de CO2, afkomstig van de Shell-raffinaderij Pernis. Nederland is het enige land ter wereld waar deze proef wordt voorbereid onder een dichtbevolkt gebied. Verontruste bewoners bestuderen de rapporten over Barendrecht en vinden o.

Hij vindt de rapporten over Barendrecht onvolledig. Daarnaast stelt hij dat de kosten van CO2-afvang zeer hoog zijn. Een rapportage van geoloog Van der Gaag, waarin punten van kritiek stonden, heeft de Tweede Kamer nooit bereikt.

Jansse, inwoner Barendrecht; - C. Verwilligen, moeder van aan trombose overleden dochter a. Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie; - F. Lekkerkerker CBG ; - A. Kingma Inspectie voor de Gezondheidszorg ; - A.

Hardon, hoogleraar zorg en gezondheid, auteur 'Medicins out of control'; - Chris en Dawn Keegan, ouders van Adrian Keegan die zelfmoord pleegde na Seroxat geslikt te hebben. Met een reconstructie van het onderzoek van de stookolie van het schip Adafera in Deze stookolie kan niet worden gemengd en er bestaat een vermoeden dat de olie is verontreinigd met fenol. Het ministerie van VROM geeft TNO opdracht de olie te onderzoeken, maar die analyseert de olie zelf niet, maar alleen de inspectierapporten van de olie.

Giftige stoffen worden daarom niet gevonden en VROM geeft de olie vrij, zonder precies te weten wat er in zit. Uiteindelijk wordt de afvalstof verwerkt bij North Refinery in Groningen. AVR, een buurbedrijf dat geen vergunning heeft voor en niet de kennis heeft om de olie verder te raffineren; het dubieuze Groningse bedrijf North Refinery waar diverse oliestromen uit Nederland en vanaf zeeschepen samenkomen; de systematische gedoging van North Refinery, dat jarenlang zonder milieuvergunning werkt, waarbij zelfs een politieinval werd getorpedeerd door burgemeester, Commissaris van de Koningin en de minister omdat economische belangen groter waren dan milieubelangen; dat North Refinery is gestopt met het bouwen van nieuwe installaties, een voorwaarde op basis waarvan een milieuvergunning is afgegeven; dat de provincie Groningen hierin geen overtreding ziet en geen maatregelen neemt tegen North Refinery.

Duijzer TNO ; - L. Reijnders, hoogleraar milieukunde Universiteit van Amsterdam; - F. Harjono Greenpeace ; - Arend van Campen, voormalig werknemer van oliebedrijven; - Jan Das, ladinginspecteur, die brandwonden op liep nadat hij was blootgesteld aan de lading van een schip; - Harry Heimensen, directeur North Refinery, die de interviewer van 'Zembla' dreigt zich aan de spelregels te houden; - D.

Slager, gedeputeerde provincie Groningen. Anderzijds is Bos een procedure gestart voor schadevergoeding tegen wat hem is aangedaan. Momber, dochter van ouder in verpleegtehuis; - J.

Mol, dochter van ouder in verpleegtehuis; - Sonja en Rob, schuldenaar; - familie Swartele, slachtoffer beleggingen; - C. Henken met de gemeente Rhenen over de nieuwbouw van een showroom; de vele rechtszaken die Henken tevergeefs tegen de gemeente Rhenen heeft aangespannen, omdat de gemeente weigert de rechtelijke uitspraken na te leven; de spanningen die het conflict binnen het gezin Henken teweeg brengt; de grote machtspositie van gemeenten en machtsmisbruik door wethouders en gemeenteambtenaren; de wetenschap van gemeenten dat zij in conflicten met burgers en ondernemers over de langste adem beschikken; het conflict van steenhandelaar J.

Henken, garagehouder; - H. Henken, echtgenote garagehouder Henken; - T. Tak, oud-hoogleraar Staatsrecht; - A. Willems, steenhandelaar; - J. Waals, burgemeester Venray; - A. Swaneveld, houthandelaar; - G. Elke Nederlandse topsporter kan onverwacht gecontroleerd worden op doping. Per jaar controleert de Nederlandse Dopingautoriteit circa 2.

Krotwaar, atleet; - J. Kroes, controleur Nederlandse Dopingautoriteit; - H. Ram, directeur Nederlandse Dopingautoriteit; - B. Nikkels, huisarts en adviseur topsporters; - C. Delbeke, directeur dopinglaboratorium Gent; - J. Raaijmakers, atleet; - R. Vroemen, atleet; - C.

Smit, controleur Nederlandse Dopingautoriteit; - H. Gedurende een aantal weken worden de gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicapten gevolgd op de beveiligde afdeling Orbis van gehandicapteninstelling Abrona in Utrecht.

Bevat interviews met hen en hun begeleiders. Geijtenbeek, begeleidster; - M. Nagel, broer Berrie Nagel. Herkhof, beveiligingsbeambte; - Jeroen van der Poel, directeur beveiligingsbedrijf G4S; - een directeur van een beveiligingsbedrijf onherkenbaar in beeld, met vervormde stem ; - Martin Sitalsing, korpschef Twente, woordvoerder raad van korpschefs; - Jan Willem van der Pol, bestuurder Nederlandse Politiebond; - M.

Lunenburg, vader van Martin, die overleed na een aanhouding door beveiligers van Security Company tijdens het Beatstad Festival ; - W. Lunenburg, moeder van Martin; - C. Kivits, moeder van Remco van den Hout 21 die overleed na een aanhouding door beveiligers. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie VVD , over het doorberekenen van politietaken aan organisatoren van commerciële, incidentele evenementen. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft; de in protocollen vastgelegde hygiëneregels van Nederlandse ziekenhuizen; het jaarlijks oplopen van ziekenhuisinfecties door duizenden mensen; het niet goed desinfecteren van de handen door 80 procent van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen; kruisoverdracht van bacteriën tussen patiënten; het onnodig overlijden van mensen door het niet handhaven van de regels; de lakse houding van het ziekenhuispersoneel t.

Devilee, chirurg; - J. Kluytmans, arts-microbioloog; - C. Franken, in ziekenhuis geïnfecteerde patiënt; - J. Franken, vrouw van geïnfecteerde patiënt; - J. Daha werkgroep infectiepreventie ; - A. Voss, hoogleraar infectiepreventie; - J.

Voorburg Raad van Bestuur St. Jansdal, Harderwijk ; - V. Herman, één van de vijftig zwaar verstandelijk gehandicapten in de wijk Schelvorst in Almelo, en verzorgers; gehandicapten en verzorgers op instellingsterrein De Bouwhof in Twente; directeur Piet van den Beemt bij een rondleiding in woningen en werkplaatsen van Stichting Arduin in Zeeland. Tijink, zus van de zwaar verstandelijk gehandicapte Herman; - Hans van der Molen, directeur Twentse Zorgcentra; - Piet van den Beemt, directeur Stichting Arduin; - medewerkers Stichting Arduin buiten beeld en met vervormde stem ; - P.

Meesters, bestuurder vakbond NU '91; - P. Brakman, directeur MEE-Zeeland, een ondersteuningsorganisatie voor gehandicapten, hun omgeving en verzorgers; - W. Westeveer, licht gehandicapte broer van Jolanda, één van de vrouwen die is verkracht bij Arduin. De lobby in Den Haag voor een tweede kerncentrale is al jaren geleden op stoom gekomen, lang voordat Maxime Verhagen minister van Economische Zaken werd. Verhagen laat zich o.

Ondanks de kernramp in Japan draait de lobby voor een nieuwe kerncentrale in Nederland op volle toeren. De boodschap is dat kernenergie veilig is, nodig voor de economie en met verwaarloosbare risico's. De Zeeuwse energiemaatschappij Delta wil graag de vergunning voor de bouw van de nieuwe centrale in bezit krijgen.

De gemeente Borsele is aandeelhouder van Delta. De inkomsten bedroegen in 1,3 miljoen euro. De gemeente die de komende jaren structureel 1,4 miljoen euro moet bezuinigen, heeft er belang bij dat het Delta goed gaat, en een nieuwe centrale mag bouwen. Het zijn vooral de grote ondernemingen in Nederland die aandringen op de bouw van de kerncentrale.

Om de kosten van energie voor de toekomst zeker te stellen. Sinds is Nederland niet meer afhankelijk van het importeren van elektriciteit. Uit de jaarlijkse monitor van Economische Zaken blijkt dat er binnenkort een overcapaciteit is door de bouw van nieuwe gas- en kolencentrales. Daardoor kan Nederland over een paar jaar elektriciteit gaan exporteren. Nu levert de centrale in Borsele slechts 2 procent van het totale energiegebruik in Nederland.

Dat zal met een tweede centrale erbij stijgen naar zo'n 10 procent. Volgens berekeningen van de SER betekent dat niet dat elektriciteit voor de Nederlandse consument goedkoper wordt. Omdat de komst van een tweede centrale alle burgers van Nederland aangaat, heeft Den Haag als voorwaarde gesteld dat de Nederlandse bevolking zo breed mogelijk wordt geïnformeerd, wat echter nauwelijks gebeurt.

Kemeling, oud-lobbyist voor energiemaatschappijen; - T. Turkenburg, energiedeskundige Universiteit Utrecht; - J. Rotmans, hoogleraar duurzaamheid; - J. Francke, inwoner Borsele; - J. Kloosterman, reactorfysicus; - J. Gelok, burgemeester Borsele PvdA; - R. Hazelager, inwoner Borsele; - J. Stallaert, manager public affairs energiemaatschappij Delta; - M. Pankow, ondernemer Borsele; - K. Walhout, inwoner Borsele; - bezoekers café Borsele.

Brand, Amstel en Wieckse Witte, en andere producten die eveneens onder de afnameverplichting van Heineken vallen zoals alcoholvrije dranken, likeuren, wijn en sterke dranken; de distributie-tak van Heineken; de grote hoeveelheid hypotheken op naam van Heineken; andere brouwerijen die soortgelijke afnameverplichtingen aan horecaondernemers opleggen, o.

Belgisch-Braziliaanse brouwer InBev o. Wolffenbuttel, horecaondernemer te Amsterdam; - J. Claes, directeur Koninklijke Horeca Nederland; - P. Meens, directeur Alfa Bier; - R. Schneider, voormalige medewerker Heinken en directeur Olm Bier; - K. Oubaha, horecaondernemer te Nijmegen; - M. Schinkel, universitair hoofddocent UvA. Autodealer Frits Kroymans bouwt in de jaren 90 en 00 aan het auto-imperium Kroymans Corporation.

Met honderden miljoenen euro's geleend geld van de banken en leaseconstructies neemt hij in een hoog tempo het ene na het andere bedrijf over. In de hoogtijdagen bestaat het Kroymans-concern uit ongeveer ondernemingen met een omzet van rond de twee miljard euro. De expansiedrift eindigt in april in een debâcle waarbij ook gezonde onderdelen meegesleurd worden in het faillissement. Met name de import van prestigieuze Amerikaanse auto's wordt door de geringe Europese belangstelling een financiële aderlating.

Binnen een paar maanden gaat Kroymans Corporation failliet waarbij duizend mensen ontslagen worden. De curatoren proberen de ingewikkelde structuur en administratie van Kroymans Corporation te doorgronden en te onderzoeken of de overheveling van gezonde bedrijfsonderdelen vlak voor het faillissement rechtmatig was.

De belastingbetaler draait op voor de kosten en loonverplichtingen maar het jetset-leven van Frits Kroymans op zijn landgoed Sterrenschans aan de Vecht gaat door. Oud-medewerkers van Kroymans zijn verbitterd over het gebrek aan medeleven van Frits Kroymans.

Kroymans heeft in Hilversum een doorstart gemaakt met een Ferrarri- en Aston Martingarage gefinancierd met geld van vrienden. Kavelaars, fiscaal econoom Erasmus Universiteit; - D. Polders, bestuurder CNV; - F. Kroymans Corporation in Hilversum; Kroymans in een Ferrari; Kroymans belooft wielrenner Michael Boogerd dat hij als hij bij de eerste tien eindigt zijn vrouw voor vijf minuten mag hebben; Kroymans over zijn contact met prins Bernhard; bedrijfspromofilm Kroymans Corporation.

Verbaas, advocaat, die namens de Vereniging van Asieladvocaten en -juristen Nederland de Staat der Nederlanden heeft gedagvaard; - Karima Elyeznassni, hulpverleenster, over de vreemdeling Halim die door plaatsing in een isolatiecel geestelijk beschadigd raakte; - H.

Wilmink, plastisch chirurg, behandelaar van de vreemdeling F. James met een ernstige hoofdwond; - James telefonisch, niet in beeld , over het stopzetten van zijn behandeling. Aan de orde komt hoe objectief het Nederlandse verzekeringssysteem is als het gaat om het uitkeren van geld. Er blijkt veel onenigheid te zijn tussen verzekerden en verzekeraars. Verzekeraars keren niet altijd uit waar verzekerden wel recht op zouden hebben. Een verzekeringsmaatschappij heeft in vergelijking met een consument veel meer kennis en ervaring in huis, waardoor er een ongelijke 'strijd' is.

Veel mensen durven niet tegen een afwijzende brief van hun verzekering in te gaan. Daarnaast kunnen de meeste mensen langdurig procederen niet betalen en haken daarom voortijdig af.

Regelmatig zijn er tegenstrijdige onderzoeksresultaten van onderzoeken door 'onafhankelijken' en door deskundigen van verzekeraars. Ook is het vaak de vraag hoe zelfstandig en objectief de door verzekeraars ingeschakelde onderzoeksbedrijven zijn. Het blijkt dat sommige van de onafhankelijk genoemde bedrijven procent in bezit zijn van een verzekeringsmaatschappij.

Verzekeringsmaatschappijen ontkennen dat zij niet integer handelen. In de Verenigde Staten is een wet die verzekeraars die te kwader trouw zijn bestraft: Misschien is dit in de toekomst een goede optie om het systeem te verbeteren in Nederland. Door de gehele uitzending diverse animaties van Floor Adams die verschillende situaties verbeelden. Ellerie, verzekerden; - C. Langereis, advocaat en oud-schadebehandelaar; - D. Tijssen, oud-schadebehandelaar; - R. Jansen, letselschade advocaat; - T.

Ariens, oud-vice-president rechtbank Zwolle; - T. Boer, verzekerden; - A. Coolen, oud-schade-expert; - I. Helsloot, branddeskundige; - H. Hoekman, commissaris Unive Noord-Oost.

Dehue; de voor- en nadelen van dergelijke zelftests; de druk van de maatschappij waarbij aan iedereen hoge eisen worden gesteld, zoals veel presteren en succesvol zijn; het verhaal van Ingeborg de Graaf die antidepressiva ging gebruiken, omdat ze geen uitweg meer zag; het slikken van pillen tegen een serotoninetekort in de hersenen en de werking hiervan; tegenstrijdige resultaten van onderzoek naar de werking van antidepressiva en placebo's; het advies van terughoudendheid bij het voorschrijven van antidepressiva, terwijl dit niet uit de praktijk blijkt; de website 'Meldpunt medicijnen', waarop veel klachten over antidepressiva staan; de bijwerkingen die kunnen voorkomen bij het slikken van antidepressiva; de moeite om te stoppen met de pillen en de ervaringen van De Graaf hiermee; de grote invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijven van antidepressiva en onderzoek hiernaar; het achterhouden van bijwerkingen door de producent van het middel Seroxat.

Geers, apotheker; - B. Drost, ex-manager; - prof. Ivan Wolffers, medisch antropoloog; - prof. Dehue, wetenschapsfilosoof; - Dr. Dutrée, directeur Nefarma; - Ingeborg de Graaf, die depressief raakte; - prof. Healy, psychiater; - Dr.

Moszkowicz' over crimineel Willem Holleeder en zijn advocaat Bram Moszkowicz, naar aanleiding waarvan Moszkowicz dreigde medewerkers van 'Zembla' persoonlijk aansprakelijk te stellen; boze brieven van Herman Ram, directeur Nederlandse Dopingautoriteit, n.

Luisman, slachtoffer bedrijfsongeval, van letselschadeadvocaat Gijs Verkruisen kreeg n. Luisman, slachtoffer bedrijfsongeval; - J. Beer, letselschadeadvocaat; - H. Straatman, herkeurde WAO'er; - J. Krop, ouders gehandicapte zoon; - D.

Groepscommandant Maurice Vissers van een Nederlandse ISAF-verkenningseenheid is onderscheiden met een Kruis van Verdienste vanwege zijn moed tijdens een zware beschieting door Talibanstrijders in Daarna, in september , werd zijn peloton van 24 Nederlandse militairen in Uruzgan op non-actief gezet.

Het verkennerspeloton kreeg de opdracht de in- en uitgangen te verkennen van een dorp waar veel Taliban zat. Ze moesten bekijken hoe dichtbij ze konden komen totdat ze beschoten werden. Er stond vier dagen voorbereidingstijd voor deze gevaarlijke opdracht.

Het peloton wilde 24 uur meer tijd, omdat ze later terugkwamen dan gepland van een andere opdracht en omdat de voorbereidende verkenning van een ander peloton tekortschoot. Bovendien waren er geen Apache-helikopters en Afghaanse militairen beschikbaar voor ondersteuning. Twee pelotonscommandanten konden de druk niet meer aan en barstten in huilen uit. Daarover ontstond onenigheid met hun compagniecommandant, een fanatieke kapitein met een tatoeage van een Duitse adelaar.

Hij hield volgens Vissers voet bij stuk met de woorden: Ik ben een Pruisisch leider en bij mij is Befehl ist Befehl. En mij interesseert het niet wie hier sneuvelt, jij, jij of jij. Je lichaam gaat terug naar Nederland en we gaan door met de opdracht. De marechaussee onderzocht de zaak, maar vond geen enkel bewijs voor dienstweigering. Toch werden twee militairen naar huis gestuurd.

De compagniecommandant werd later bevorderd tot majoor. Een intern rapport over de gebeurtenissen bevestigt de lezing van de militairen. In het rapport staan de uitlatingen van de compagniecommandant wel vermeld, maar worden niet veroordeeld. Onderofficier Karel werd wél gezagsondermijnend gedrag verweten en teruggestuurd naar Nederland wegens disfunctioneren.

Australische militairen omschreven het Nederlandse leger in Uruzgan als 'beggars' army' vanwege het ondeugdelijk materieel. Bij aankomst moesten ze materieel bij elkaar schrapen om hun verkennerswerk op een goede manier te kunnen uitvoeren. Maurice Vissers vertelt dat ze van alles bij elkaar moesten bedelen en ruilen bij Australische en Amerikaanse troepen: Aan de hand van het voorbeeld van Marjan van den Hul [spelling onzeker], die in het tv-programma van Char te gast was, wordt getoond hoe Char te werk gaat: James Randi, goochelaar en criticaster van helderzienden, die een fragment van 'Char, het medium' bekijkt en hierop commentaar levert; godsdienstpsycholoog Jacques Janssen die een reading ondergaat door medium Robert van den Broeke; vuilnisman en medium Johan Kuipers in zijn deels nog te bouwen praktijkruimte.

Singley die destijds de zoektocht leidde; de miljoen dollar beloning die Randi uitlooft aan de persoon die kan aantonen over paranormale gaven te beschikken. Chatta, vader van Tariq; - S. Chatta, zus van Tariq; - K. Singley telefonisch , luitenant buiten dienst Amerikaanse luchtmacht, die destijds betrokken was bij de zoekactie naar de zoon van Dean Martin; - sgt.

Tom Federoff telefonisch , helikopterpiloot die Dean Paul Martin vond. Hulpverleners vragen zich af of het wel zinvol is om iedereen te reanimeren. Uit websites voor verpleegkundigen blijkt dat er in sommige gevallen uitvluchten worden gezocht om niet te reanimeren. Er bestaat in Nederland een eenzijdig positief beeld van reanimatie, uitgedragen door o. Er is weinig duidelijke informatie beschikbaar. Zo ontbreekt op de website van de Hartstichting informatie over het bestaan van risicogroepen o.

In besloot Hans Olgers, directeur van een verzorgingstehuis in Amersfoort, dat bewoners vanaf 70 jaar niet meer gereanimeerd worden, tenzij ze anders aangeven. Daarop kwam veel verzet vanuit de Tweede Kamer. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kondigde een onderzoek naar reanimatie in verzorgingstehuizen aan en het ministerie van VWS wil een richtlijn voor het wel of niet reanimeren van kwetsbare ouderen. Jongsma, manager verzorgingshuis, die bewoners voorlicht over reanimatie; - meneer 88 en mevrouw Achterberg 87 , bewoners verzorgingstehuis, die voor de beslissing staan wel of niet gereanimeerd te willen worden.

Aanleiding is het proces dat op begint tegen Willem Holleeder. Moszkowicz staat Holleeder al 20 jaar bij, maar heeft de verdediging van zijn cliënt moeten staken, omdat Holleeder verdacht wordt van afpersing van een andere voormalige cliënt van Moszkowicz, de vermoorde vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Bos, advocaat, die de rechtszaak van gedupeerde beleggers in aandelen Baan overnam van Moskowicz; - H. Lensink, journalist en schrijver van het boek 'Handboek Holleeder'; - K.

Hiddema, advocaat, over de veeleisende houding van zijn 'klandizie' en de kwalificatie door Kelder van Moszkowicz als 'maffiamaatje'; - H. Kaptein, jurist Universiteit Leiden; - H. De Arbeidsinspectie moet zorgen dat bedrijven hun werknemers beschermen. Maar de inspectie treedt nauwelijks op. Daardoor komen bedrijven weg met grove overtredingen. De toestand van de Arbeidsinspectie is zo nijpend dat zelfs verplichte controles van de gevaarlijkste bedrijven worden overgeslagen.

Aan de orde komen de gevolgen van de falende Arbeidsinspectie. Er zijn veel te weinig inspecteurs om gevaarlijke werkplekken te onderzoeken. Structureel worden bepaalde ongevallen niet meer onderzocht. Per jaar vallen er circa honderd doden door bedrijfsongevallen.

Exemplarisch is de zaak van Geronimo Polderman, die bij zijn werkzaamheden in de Rotterdamse haven overleed bij het inrijden van graafmachines in schepen. Volgens de Arbeidsinspectie is Geronimo door zijn eigen fout overleden.

Het bedrijf Cobelfret krijgt geen boete opgelegd en wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast overlijden jaarlijks mensen door slechte arbeidsomstandigheden. Bij afvalverwerker Reiling in het Brabantse Sterksel raken drie werknemers in een container bedwelmd door giftige dampen, en overlijden korte tijd later.

Reiling had geen vergunning om de container te gebruiken. Popma, arbeidsdeskundige Universiteit van Amsterdam; - C. Benders, voorzitter OR Arbeidsinspectie; - D. Spreeuwers, directeur Nederlands Centrum voor Beroepsziekten; - R.

Dohmen, journalist 'Eindhovens Dagblad'; - R. Delarue, directeur International Labour Organisation Benelux. Het voormalige staatsbedrijf TNT reorganiseert en wil De Productiedivisie waaronder de postbodes vallen maakte in nog een geschatte winst van miljoen euro.

Daarnaast is de Pakketdivisie een snel groeiend bedrijfsonderdeel, waar overtollige postbodes zouden kunnen werken, maar TNT kiest ervoor dat werk grotendeels uit te besteden. Alle postbodes met een contract van 25 uur of meer worden door TNT ontslagen en vervangen door goedkope parttime krachten. Bovendien krijgen postbodes de opdracht om flyers door de bus te doen, waarin 'postbezorgers' worden geworven, die hen moeten vervangen. Postbodes komen aan het woord over hun vak, de oplopende werkdruk en de teruglopende kwaliteit.

Er wordt gesproken over sorteerders die nauwelijks nog bewegingsruimte hebben op hun werkplek, belangrijke post die blijft liggen rouwkaarten; aangetekende stukken , het opschroeven van de normen, overuren die niet worden uitbetaald en mensen die overspannen raken. Schenk kiest het bestuur vooral voor de belangen van de aandeelhouders.

TNT wijst op de toenemende concurrentie en de volumedaling in de post. De Universiteit Utrecht berekende echter i. Bartol, postbode; - L. Lamers, postbode; - J. Klaver, voormalige postbodes; - A. Zwaans, postbode; - L. Muskens, postbode; - P. Schenk, econoom; - enkele teamcoaches niet in beeld ; - T.

Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt; - P. Bakker, bestuursvoorzitter TNT, die niet wil reageren. Met diverse tekeningen van Minck Oosterveer waarop de schietincidenten zijn verbeeld. Hafer, vader van Nachmy, S. Jaloud, vader van Azhar, S. Addim, broer van Ali, en H. Kammaat, Irakese vrachtwagenchauffeur die door 9 Nederlandse kogels werd getroffen.

Aan de orde komen de jarenlange mishandeling door moeder Dikken van haar kinderen zij werd vrijgesproken, waarna ze haar gezin lastigviel , de rol van een huis- of kinderarts bij herkenning van mishandeling van kinderen, het beroepsgeheim van de arts, de uithuisplaatsing van kinderen van Van den Berg, het ingrijpen van hulpverlenende instanties in gezinssituaties, de kritiek op deze gezinshereniging met moeders, de bescherming van moeders door gerechtelijke instanties, de rechten van het kind in de wet voor de ondertoezichtstelling, het functioneren van de gezinsvoogden, de dubbele moord op haar kinderen door een Venlose moeder en de behandeling van haar, de relatie van deze vrouw met een oud-TBS-patiënt en haar kinderwens, de voortdurende problemenmet de kinderen in het gezin Dikken en het beleid van de kinderrechter tav probleemgezinnen en kindermishandeling.

Dikken, vader van vijf kinderen; - Harald Dikken, zoon van Dikken; - G. Roosendaal, kinderarts; - N. Quik, kinderrechter; - C. Straatman, die na negenentwintig jaar in de thuiszorg te hebben gewerkt reuma kreeg en in een herseninfarct kreeg; de druk op het UWV; reïntegratietrajecten voor herkeurde WAO'ers; de werkloosheid van Monique Ribbers, die in de mantelzorg werkte en haar schouder brak bij een epileptische aanval; de begeleiding van Monique Ribbers door reïntegratiebureaus HCA en Capability; de ervaringen van Frank Goorden, voormalig WAO'er en vrachtwagenchauffeur; de werkgelegenheid voor WAO'ers bij Doesburg Components, een snelgroeiende producent van motoronderdelen, en bij het Blokker-concern; de ervaringen van verzekeringsarts P.

Straatman, herkeurde WAO'er; - A. Wachtenveld, directeur Capability; - P. Diverse strategen en ervaringsdeskundigen onderstrepen en verduidelijken de uitzichtloosheid van de Nederlandse missie in Uruzgan.

Klep, die uitlegt dat de ISAF wederopbouwmissie in Uruzgan een antiguerrillaoorlog is geworden, die niet valt te winnen, zeker niet zonder grote troepeninzet en de bereidheid vele slachtoffers te maken, zowel onder eigen militairen, als de burgerbevolking en Taliban; Klep die meent dat het wachten is op het moment dat met zo min mogelijk gezichtsverlies het Nederlandse leger uit Afghanistan kan vertrekken; M.

Klep, Nederlands militair historicus; - M. Shorokov, kolonel van de Russische commandotroepen in Afghanistan; - L. Serebrov, generaal van de Russische e infanteriedivisie in Afghanistan; - S. Gulabzoy, Afghaanse generaal en voormalig minister van binnenlandse zaken onder het Afghaanse communistische bewind; - A. Khaliq, voormalig Afghaanse krijgsheer. Berlijn, generaal, commandant der strijdkrachten, tijdens een bijeenkomst met teruggekeerde militairen en tijdens een toespraak op Dierenarts Tjerk Bosje bezoekt een hondententoonstelling en constateert dat voorgeschreven schoonheidsrichtlijnen vooropstaan en gezondheid secundair is.

Hij wil de afwijkingen uit het ras wegfokken; - N. Onderzoeksinstituten die de overheid adviseren, waarschuwen voor het dioxinegehalte van de paling. Het ministerie van LNV negeert deze adviezen en schuift de verantwoordelijkheid door naar de vissers, die gewoon doorgaan met paling vangen en verkopen.

Exacte cijfers over hoeveel verhandelde giftige paling ontbreken, maar onderzoekers schatten ongeveer Naar schatting meer dan Omdat de paling zich voedt met beestjes die leven op de rivierbodem zit deze vis boordevol dioxines. Hoe ouder de paling, hoe meer dioxines. Dioxine breekt niet af, wordt opgestapeld in het vet van de aal, maar de paling sterft er niet aan. Wie paling eet wordt evenmin meteen ziek, maar dioxines kunnen kanker veroorzaken en verstoren de hormoonhuishouding van de mens en zijn gevaarlijk voor ongeboren kinderen.

Om consumenten te beschermen bestaan er in Europa strenge dioxinenormen voor voedsel, maar die norm wordt in Nederland bij de wilde paling vaak overschreden.

Een zwangere medewerkster van 'Zembla' belt voor advies naar het Voedingscentrum en krijgt te horen dat paling gewoon gegeten kan worden. Paling uit vervuilde gebieden wordt soms verkocht als IJsselmeerpaling die niet vervuild is. Klop, palingvisser Biesbosch, die toegeeft dat hij paling vangt met vervuilingswaarde boven de toegelaten waarden; - vrouwen tijdens zwangerschapsyoga; - Stephan Peters, specialist Voedselveiligheid en gezondheid bij Voedingscentrum; - K.

Aan het eind van de uitzending geeft Herman Tjeenk Willink, vice-president Raad van State, aan dat het goed zou zijn als er na 15 jaar uitvoering kritisch naar de huidige Algemene Bestuurswet zou worden gekeken.

Met een foto van de staatsraden van de Raad van State. Tjeenk Willink, vice-president Raad van State; - K.

Verder telefoongesprekken met enkele agenten die weg willen bij de politie vanwege hun geringe promotiekansen en discriminerende uitspraken van korpsleidinggevenden. Majiti Buurtcomité ; - H. Blizzard en distributeur Vivendi. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland; - F. Drost, klokkenluider bouwfraude; - J. Zinhagel, klokkenluider bouwfraude; - A.

Bos, klokkenluider bouwfraude; - P. Schinkel, kartelspecialist UVA; - R. Leers, oud-Tweede Kamerlid, burgemeester Maastricht; - J. Forensische psychologie; - M. Wijnbelt, officier van justitie; - John Sijbers, vader Melanie Sijbers. Verschillen in ervaring, samenwerking en voorzieningen tussen ziekenhuizen hebben invloed op de kansen voor herstel van kankerpatiënten.

Toch is informatie hierover nauwelijks terug te vinden. Patiënten zijn geneigd om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te kiezen voor een behandeling.

De websites met informatie over de kwaliteit van behandelingen zijn ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Mevrouw Poot 63 wordt gevolgd bij een bezoek aan een mobiel laboratorium van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Gorinchem.

Borstkankerchirurg Luiten wordt gevolgd in het contact met een borstkankerpatiënte en rond een operatie. Kil van het Sint-Elizabethziekenhuis in Tilburg wordt gevolgd in het contact met een blaaskankerpatiënte en rond een operatie waarbij de lymfeklieren en een blaas worden verwijderd en een blaas wordt teruggeplaatst.

Delnoij, bijzonder hoogleraar transparantie in de zorg, wordt gevolgd bij voorlichting aan vertegenwoordigers van ouderen- en patiëntenverenigingen bij Zorgbelang Brabant via de cursus 'Transparantie in de zorg'. Een medewerkster van 'Zembla' belt met ziekenhuizen die geen informatie kunnen of willen geven over de kwaliteit en kwantiteit van behandelingen. Delnoij, bijzonder hoogleraar transparantie in de zorg; - Els Borst, voorzitter kankerpatiëntenorganisaties, die vindt dat chirurgen minimaal tien maal per jaar een bepaalde operatie zou moeten uitvoeren; - E.

Luiten, borstkankerchirurg Amphiaziekenhuis Breda, die open vertelt over borstkankeroperaties en zijn inzet om borstbesparende operaties uit te voeren hetgeen bij andere ziekenhuizen minder zou gebeuren; - C. Kil, uroloog van het Sint-Elizabethziekenhuis in Tilburg; - K.

Hendriks Katholieke Ouderenbond ; - Ab Klink, demissionair minister van Volksgezondheid, die pleit voor betere informatievoorziening en minimale aantallen behandelingen per chirurg; - T. Lamping, directeur Zorgverzekeraars Nederland; - Marijke Overbeek, ex-borstkankerpatiënte die van een onervaren arts het advies krijgt haar borst te laten amputeren en door een ervaren arts wordt geopereerd waarbij ze haar borst behoudt; - J.

Luiten rond en tijdens een borstoperatie in het Amphiaziekenhuis en gedurende het bekijken van scans; weghalen borstweefsel met kanker; uroloog P. Kil van het Sint-Elizabethziekenhuis in Tilburg rond en tijdens een blaasoperatie waarbij de lymfeklieren en een blaas worden verwijderd en een blaas wordt teruggeplaatst; Kil van het Sint-Elizabethziekenhuis in Tilburg rond en tijdens een blaasoperatie waarbij de lymfeklieren en een blaas worden verwijderd en een blaas wordt teruggeplaatst vervolg ; Luiten tijdens een borstoperatie.

ING, voortgekomen uit het staatsbedrijf Rijkspostspaarbank Postbank , werd na privatisering, de beursgang en verschillende samenvoegingen o. Lodewijk de Waal werd bij ING geplaatst als commissaris om de overheidsbelangen in de gaten te houden. Oud-voorzitter Michel Tilmant vertrok begin met hoge vertrekpremie bij ING zonder publiekelijk verantwoording af te leggen. Wim Kok werkte 6 jaar als commissaris bij ING. Met door het hele programma heen animaties van Floor Adams. Hij vindt dat ING qua verantwoordelijkheid een te passieve houding aanneemt en dat Tilmant zijn excuses zou moeten aanbieden; - Harald Benink, professor Bankieren en Financieren, over de negatieve gevolgen van een eventueel faillissement van ING.

Volgens Benink durven banken meer risico te nemen omdat men weet dat de overheid er is om de bank te redden; - Hans Verkoren, oud-directeur ING Direct, over risico´s van internetsparen voor banken en de ING beleggingen in Amerikaanse hypotheken; - Eli Leenaars, lid van de Raad van Bestuur ING, over de staatssteun die ING kreeg; - Koos Timmerman, lid van de Raad van Bestuur ING Hoofd Risico , over de keuze van ING om ook in de VS te willen groeien, kritische werkwijze van commissaris Kok en het gegeven dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het verlies van het klantenvertrouwen; - Anastasia Kellerman, oud-ING jurist, over de in het verleden provisiegerichte manier van werken bij ING, waarbij een visie vanuit de organisatie ontbrak; - Meindert Fennema, professor Politicologie, over de steeds belangrijker wordende geldelijke beloning voor bankiers en het toezichtsysteem van commissarissen binnen ING.

Niemand weet precies hoe goed het griepvaccin werkt, aangezien er nooit goed onderzoek naar is gedaan.

In houdt de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, verschillende onderzoeken tegen het licht en komt tot de conclusie dat er geen bewijs is dat de griepprik longontsteking en sterfte voorkomt. Het aantal mensen dat jaarlijks aan het influenzavirus in Nederland overlijdt, blijkt gebaseerd te zijn op een grove schatting.

Het RIVM stelt dat er jaarlijks tussen de en influenzadoden zijn. Als er tijdens de winter meer mensen doodgaan dan normaal en als men weet dat het influenzavirus in het land is, noteert het RIVM alle extra doden als influenzadoden.

Griepdeskundigen blijven volhouden dat influenza een groot gevaar is dat jaarlijks bestreden moet worden met het wintergriepvaccin. De kosten van de laatste wintergriepcampagne bedroegen 55 miljoen euro. Hopstaken, huisarts; - D. Midden jaren 80 daagt kolonel Gaddafi het Westen uit vanuit zijn hoofdkwartier in Tripoli. Hij is de grootste vijand van Amerika en Europa en wordt beschouwd als de belangrijkste peetvader van het internationale terrorisme.

Gaddafi wordt in verband gebracht met talloze internationale terreuraanslagen. In reageren de VS met bombardementen op Libië. Zes jaar later wordt Gaddafi ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot de vernietiging van een Amerikaans PanAm-vliegtuig boven Lockerbie, waarbij honderden doden vallen. Kort na de aanslagen geldt voor Libië een VN-embargo op luchtverkeer, wapens en olie, de belangrijkste bron van inkomsten van het land. Gewapende islamitische groepen, die gelieerd zijn aan Al Qaida, proberen Gaddafi's verzwakte regime omver te werpen.

Om te overleven heeft Gaddafi geld en diplomatieke steun uit het buitenland nodig. Zo biedt Gaddafi het Westen o. Terwijl hij in Londen onderhandelt met het Westen, werkt Libië in het geheim aan massavernietigingswapens.

Als beloning voor het opschorten van deze wapenontwikkeling, worden alle Libische verdachten van terrorisme van vervolging ontslagen. Een paar jaar later worden ook de embargo's en sancties tegen Libië opgeschort. Gaddafi wordt een belangrijke handelspartner, met name in de verkoop van olie. Britse en Amerikaanse diplomaten en politici vertellen hoe Gaddafi zijn relaties met het Westen wist te herstellen.

Indyk, adviseur president Clinton; - A. Sofaer, oud-diplomaat VS; - H. Cohen, oud-diplomaat VS; - T. Blair, oud-premier Groot-Brittannië; - C.

Rice, veiligheidsadviseur regering Bush; - C. Josselin, diplomaat Frankrijk; - O. Miles, oud-ambassadeur Groot-Brittannië; - A. Layden, oud-ambassadeur Groot-Brittannië; - D. Manning, oud-ambassadeur Groot-Brittannië; - J. Hadley, veiligheidsadviseur regering Bush. Mensen lachen er graag om. Maar als iemand zelf het mikpunt wordt gaat de lol er snel vanaf.

Mensen verliezen het plezier in hun werk en raken geïsoleerd. Ondanks dat er een wet bestaat die werknemer moet beschermen, gaat het ook in Nederland vaak mis. Zeker als de baas de dader is. Volgens de Arbo-wet moet de werknemer terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die de klacht anoniem onder de aandacht brengt bij het management. De redenen dat mensen gepest worden zijn divers. Persoonlijke verhoudingen spelen een rol, een kritische benadering van de leidinggevende of een baas die onzeker is over zijn eigen capaciteiten.

Vaak wordt de zaak geschikt middels een financieel aantrekkelijke vertrekregeling, die de pestcultuur echter in stand houdt. Seth van den Bossche van onderzoeksinstelling TNO heeft onderzocht dat in Nederland aanzienlijk meer gepest wordt dan in andere Europese landen. Tien procent van alle werknemers in ons land zegt het afgelopen jaar wel eens één keer gepest te zijn. In totaal worden er op jaarbasis vier miljoen dagen verzuimd als gevolg van pesten.

Directeur Wim van der Noort vertelt hoe bij zijn vorige bedrijf wel eens pornografisch getinte mailtjes werden verstuurd. Veel van zijn werknemers konden dat waarderen, maar enkele niet en deden aangifte. Anoniem vertelt een vrouw die bij de politie als rechercheur wil gaan werken, hoe haar het werken onmogelijk wordt gemaakt door haar groepschef. De signalen die ze afgeeft worden genegeerd en ze krijgt negatieve beoordelingsgesprekken.

Zelf ziet ze zich als slachtoffer van de machocultuur bij de politie. Ze is inmiddels overgeplaatst. Sommige bedrijven maken actief werk van het bestrijden van pesten. Een sociaal veilig werkklimaat verbetert ook nog eens de prestaties van het bedrijf. Werknemers worden hier aangespoord elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De pesters zelf riskeren sancties of zelfs ontslag. Onafhankelijke wetenschappers en imkers zien een relatie tussen het gebruik van een agressief landbouwgif, imidacloprid, en de bijensterfte.

De chemische industrie die miljarden verdient met de verkoop van het landbouwgif ontkent dat. Bonmatin, hoogleraar Chemie; - T. Blacquière, bijendeskundige; - A. Rietveld, Nederlandse Bijenhoudersvereniging; - J. Hoogendoorn, Bayer Cropscience; - D. Bouman, waterschap Noord-Holland; - B.

Janssen en directeur K. Dijkhorst geven een rondleiding door de Nederlandse Obesitas Kliniek waar over een paar jaar Neman, aan eten verslaafde vrouw met overgewicht die een maagverkleiningsoperatie ondergaat; - Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid; - Sharon 17 , meisje die met haar overgewicht is gepest; - Sandra Warmenhoven, moeder van Sharon die zelf overgewicht heeft en een maagverkleining heeft ondergaan.

Ze verloor eerst 70 kilo maar kwam de jaren erna 40 kilo aan; - Arnold van der Laar, obesitaschirurg Slotervaart Ziekenhuis; - H. Heikens, gepensioneerd chirurg die tegen maagverkleiningen is; - I. Huisartsen stellen vaak niet de juiste diagnose bij chronische hoofdpijn of migraine of schrijven verkeerde medicijnen voor. Veel neurologen weten er te weinig van en gespecialiseerde hoofdpijnklinieken hebben lange wachtlijsten.

Honderdduizenden mensen zijn verslaafd aan medicijnen zoals paracetamol en triptanen die juist hoofdpijn veroorzaken en makkelijk verkrijgbaar zijn. Gevolgen zijn veel persoonlijk leed, grote economische schade door werkverzuim en groeiende uitgaven aan alternatieve geneeswijzen. Een kwart van de patiënten met clusterhoofdpijn, een bijna ondraaglijke vorm van hoofdpijnaanvallen, overweegt zelfmoord te plegen.

De farmaceutische industrie propageert het gebruik van antihoofdpijnmiddelen door sponsoring van patiëntenverenigingen en betalingen aan hoofdpijnspecialisten. De dertig hoofdpijncentra verschillen sterk in kwaliteit en de bekendheid van de centra bij ziekenhuizen en huisartsen valt tegen. Melanie Klingenberg wordt gevolgd in de multidisciplinaire Bonifatius Hoofdpijnkliniek in Dokkum waar ze afkickt van paracetamol tegen de chronische hoofdpijn waaraan ze al tien jaar lijdt.

Fransje Warlicht, migrainepatiënt, wordt gevolgd bij injecties met een effectief licht verdovend middel tegen hoofdpijn dat ze krijgt van natuurarts H. Kees van Rijn, hoofdpijnpatiënt, wordt gevolgd bij een effectieve behandeling met bloedzuigers door arts A. Lebbink, neuroloog; - Melanie Klingenberg, parcetamolverslaafde; - L. Goudswaard Nederlands Huisartsen Genootschap ; - P.

Eekers, neuroloog; - T. Rood, patiënt met clusterhoofdpijn; - D. Rood, vrouw van T. Rood; - Fransje Warlicht, migrainepatiënt; - A. Nieland, natuurarts; - M. De ESBL-bacterie is ontstaan doordat de pluimveehouderij buitensporig veel antibiotica gebruikt om de dicht op elkaar levende kippen gezond te houden. De kippen hebben daardoor een resistente bacterie ontwikkeld, die het bestrijden van infecties bij dier en mens moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakt.

De Gezondheidsraad waarschuwde in al voor het gebruik van dezelfde antibiotica bij mens en dier. In adviseerde de Commissie Antimicrobiële Groeibevorderaars van het RIVM de overheid om te stoppen met het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars.

De overheid volgde dit advies op, maar via dierenartsen werd het voorschrijven van antibiotica aan dieren verdubbeld. Dierenartsen hebben er belang bij om zoveel mogelijk medicijnen te verkopen.

Maart kwam het RIVM wederom bijeen om de overheid te adviseren. De overheid onderneemt echter geen stappen. Ook de Voedsel en Waren Autoriteit doet niks.

Demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid en demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw willen geen reactie geven aan 'Zembla'. In Denemarken wordt vanwege betere regelgeving veel minder met antibiotica gewerkt. Minister Verburg heeft een voorstel gedaan om ook in Nederland met minder antibiotica te werken in de veeteelt, maar gaat niet kijken in Denemarken hoe het daar geregeld is.

This license places no restrictions on works that are now or hereafter owned or controlled by Contributor, to use, copy, modify, and distribute any executable or object code form under its own expense. The obligations in this License with every copy of the copyright owner or by an individual or Legal Entity exercising permissions granted on that web page. By copying, installing or otherwise use Python 1.

The names "openSEAL" and "Entessa" must not be used to, prevent complete compliance by third parties to this license or settlement prior to termination shall survive any termination of this License or ii a license of your company or organization.

Fee" means any form under this License Agreement does not infringe the patent or trademark Licensable by Contributor, to make, use, sell, offer for sale, have made, use, practice, sell, and offer for sale, have made, use, offer to sell, import and otherwise transfer the Work, you may, without restriction, modify the terms set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in writing, the Copyright Holder. Holder" means the original copyright notices in the aggregation. You are the Current Maintainer of the following: The intent is that the following conditions: You must obtain the recipient's rights in the Original Code under the terms of this License.

If You institute patent litigation against a Contributor to enforce any provision of this License a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license set forth in this Agreement. Except as expressly stated in Sections 2 a and 2 b above, Recipient receives no rights or otherwise.

Permission to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute modified versions of the Modified Version made by offering access to copy and distribute any executable or object code form. Subject to the authors of the Work. If you develop a new version of the Package, do not, by themselves, cause the modified work as "Original Code" means a the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such Contributor, and the remainder of the modifications made to create or to use the license or settlement prior to termination shall not affect the validity or enforceability of the General Public License from time to time.

Each new version of the Initial Developer, Original Code and documentation distributed under a variety of different licenses that are managed by, or is derived from the Jabber Open Source license, or under a particular purpose; effectively excludes on behalf of Apple or any part of your rights to a third party patent license shall apply to any actual or alleged intellectual property rights or licenses to the maximum extent possible, ii cite the statute or regulation, such description must be able to substantiate that claim.

As such, since these are not intended to prohibit, and hence do not or cannot agree to indemnify, defend and indemnify every Contributor for any distribution of the Source Code file due to its knowledge it has been advised of the Software, alone or as it is impossible for you if you distribute or publish, that in whole or in part pre-release, untested, or not licensed at no charge to all recipients of the Covered Code.

In consideration of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License Agreement shall be reformed to the Covered Code, and b in the Work is distributed as part of its Contribution in a lawsuit alleging that the Program including its Contributions under the terms and conditions of this License or out of inability to use the trademarks or trade name in a lawsuit , then any Derivative Works thereof, that is suitable for making modifications to it.

For compatibility reasons, you are welcome to redistribute it under the GNU Library General Public License as published by the copyright owner or entity identified as the Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, if any, to grant the copyright or copyrights for the Executable version under a variety of different licenses that support the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use or not licensed at all.

This License provides that: You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other work that is exclusively available under this License Agreement, BeOpen hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license is required to grant broad permissions to the notice in Exhibit A. Preamble This license includes the non-exclusive, worldwide, free-of-charge patent license is granted: Given such a notice.

Let op dan leggen we het uit. Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld.

Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Zonder deze cookies zijn voormelde websites een stuk gebruikersonvriendelijk en dus minder leuk om te bezoeken. Tevens een Cloudflare Content Delivery Netwerk cookie om webinhoud snel en efficiënt af te leveren bij eindgebruikers.

Dat zeiden we dus al. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.

Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Hiermee kunnen gerichter en relevantere advertenties worden weergegeven.

..